2014

Verksamhetsberättelse 1 januari 2014 – 31 december 2014 VSOP, Svenska Mässan-koncernens Veteranklubb

Medlemsantal: 72 (31/12)

Styrelsens sammansättning och arbete

Ordförande har varit Siv Edlund, vice ordförande Lena Eisner, kassör Lars Eriksson, sekreterare Christer Persson, ledamot Hans Warberg, suppleanter Alf Dahlgren, Bo Jernberg.

Revisor har varit Ingela Elison och revisorsuppleant Wania Bonde

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7st protokollförda sammanträden.

Årsmöte hölls 24 mars på Svenska Mässan med 27 medlemmar närvarande.

Ekonomi

Styrelsen har under denna verksamhetstid disponerat SEK 30.000, som ställts till förfogande av Svenska Mässan. Ingen medlemsavgift utgår. För kostnadstäckning har vi ändå tvingats ta ut en avgift av varierande storlek för våra evenemang.

I övrigt hänvisas till bokslutet.

 Verksamheter 2014

 Den 12 februari var det dags för lunchteater med ”Alla heter Allan” på Stadsteatern.

 Årsmötet hölls 24 mars med sedvanliga förhandlingar. Alla som ville kunde sedan följa med på en rundvandring i Upper House.

Åby travbana besökte vi den 31 mars med rundvandring i stallet och därefter lunch med spel.

Den 14 maj hade vi glädjen att ta en tur med Kulturbåtarna ut i skärgården.

Långresan detta år gick till Dublin den 9-11 september med 18 st väldigt nöjda resenärer.

Den 5 november var det besök på Tingsrätten där man fick följa ett fall under dagen.

Vid samtliga evenemang som anordnats under året har det kommit mellan 15-20 personer per evenemang.

I december bjöd Svenska Mässan som vanligt på en god jullunch i Estrad. Koncernens chef Carin Kindbom berättade om året som gått med alla spännande arrangemang och planer inför framtiden.

Slutord:

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vi hoppas framöver på många nya, spännande och berikande upplevelser tillsammans.

 

 

Siv Edlund                              Lena Eisner

  

Lars Eriksson                         Christer Persson

  

Hans Warberg                       Alf Dahlgren                   Bo Jernberg