2013

Verksamhetsberättelse 1 januari 2013 – 31 december 2013 VSOP, Svenska Mässan-koncernens Veteranklubb

 

Medlemsantal: 65 (31/12)

Styrelsens sammansättning och arbete

Ordförande har varit Siv Edlund, vice ordförande Lena Eisner, kassör Lars Eriksson, sekreterare Christer Persson, ledamot Hans Warberg, suppleanter Mona Svensson, Bo Jernberg.

Revisor har varit Ingela Elison och revisorsuppleant Wania Bonde

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden.

Årsmöte hölls 21 februari på Svenska Mässan med 19 medlemmar närvarande.

Ekonomi

Styrelsen har under denna verksamhetstid disponerat SEK 30.000, som ställts till förfogande av Svenska Mässan. Ingen medlemsavgift utgår. För kostnadstäckning har vi ändå tvingats ta ut en avgift av varierande storlek för våra evenemang.

I övrigt hänvisas till bokslutet.

 Verksamheter 2013

 Årsmötet hölls 21 februari med sedvanliga förhandlingar.

Första träffen hölls 9 april med lunchteater på Stadsteatern.

Den 6 maj hade vi glädjen att få resa ”Jorden runt på 9 år” Lisbeth och Lasse berättade för oss om sina 9 år på världshaven. Mycket intressant med helt otroliga upplevelser. Tack för det!

Den 2-4 september gick årets långresa med buss till Wismar.Det var en väldigt intressant resa med bra guide och intressanta upplevelser.

Den 23 oktober var vi nere i Gryaabs kulvertsystem och fick se en fantastisk väggmålning.

Den 20 november var vi på studiebesök på Kahls kaffe och fick en intressant inblick i kaffets historia samtfick provsmaka olika kaffesorter.

Vid samtliga evenemang som anordnats under året har det kommit mellan 15-20 personer per evenemang.

I december bjöd Svenska Mässan som vanligt på en god jullunch i Estrad. Koncernens chef Carin Kindbom berättade om året som gått med alla spännande arrangemang och planer inför framtiden.

Slutord:

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vi hoppas framöver på många nya, spännande och berikande upplevelser tillsammans.
Siv Edlund                              Lena Eisner

Lars Eriksson                         Christer Persson  

Hans Warberg                       Mona Svensson                   Bo Jernberg