2012

Verksamhetsberättelse 1 januari 2012 – 31 december 2012 
VSOP, Svenska Mässan-koncernens Veteranklubb
 
 
Medlemsantal: 64 (31/12)
Styrelsens sammansättning och arbete
Ordförande har varit Mona Skoglund, vice ordförande Lena Eisner, kassör Lars Eriksson, sekreterare Siv Edlund, ledamot Ingela Elison, suppleanter Mona Svensson, Bo Jernberg.
Revisor har varit Laila Hogström och revisorsuppleant Wania Bonde
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden.
Årsmöte hölls 29 mars på Svenska Mässan med 17 medlemmar närvarande.
Ekonomi
Styrelsen har under denna verksamhetstid disponerat SEK 30.000, som ställts till förfogande av Svenska Mässan. Ingen medlemsavgift utgår. För kostnadstäckning har vi ändå tvingats ta ut en avgift av varierande storlek för våra evenemang.
I övrigt hänvisas till bokslutet.
Verksamheter 2012
Första träffen hölls 28 februari med ett besök på Landvetter där Swedavias representant Margrethe Hardenklo berättade mycket och intressant om Landvetter. Vi fick en guidad tur i bl.a. flygplatsens VIP-rum, visning bakom kulisserna på flera olika stationer och en rundtur på plattan. Mycket uppskattat och trevligt besök.
Årsmötet hölls 29 mars med sedvanliga förhandlingar.
Den 18:e maj gav vi oss av på en Skärgårdstur – en guidad båtresa i skärgården och med ett fantastiskt väder. Första planerade skärgårdsturen den 11 maj fick tyvärr ställas in pga dåligt väder. Vi besökte Sill- och Konservmuseet på Klädesholmen, musikunderhållning på båten och åt en god lunch på Salt och Sill.
Årets långresa gick i september till ”magiska” Prag – den gyllene staden. En mycket bra och intressant guidning i gamla stadsdelen av Prag m bl.a. Karlsbron och det astronomiska uret och på kvällen en båttur på floden Moldau. Serverades en buffé. Vi hade ganska mycket ”egen” tid som utnyttjades på många olika sätt bl.a. besök i ”gamla sta’n”. Bodde centralt och bra.
I oktober hade vi en guidad visning av Mats Nilsson på Göteborgsoperan. Vi fick se allt bakom scen och kulisser vilket uppskattades mycket. Det hela avslutades med en härlig lunch på Operan.
I december bjöd Svenska Mässan som vanligt på en god jullunch i Estrad. Koncernens chef Carin Kindbom berättade om året som gått och planer inför framtiden, främst det utbyggda första tornet och planeringen av det tredje tornet som ger totalt ca1200 rum, och att Gothia Hotel därmed blir ett av Europas störstaHOTELL.
 
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vi hoppas framöver på många nya, spännande och berikande upplevelser tillsammans.
Mona Skoglund                                         Lena Eisner
Lars Eriksson                                            Siv Edlund
Ingela Elison                       Mona Svensson                   Bo Jernberg