2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 2011 – 31 december 2011
 
VSOP, Svenska Mässan-koncernens Veteranklubb
 
Medlemsantal:59 (31/12)
Styrelsens sammansättning och arbete
Ordförande har varit Mona Skoglund, vice ordförande Lena Eisner, kassör Lars Eriksson, sekreterare Ingela Elison, ledamot Siv Edlund, suppleanter Mona Svensson, Bo Jernberg.
Revisor har varit Maina Pettersson och revisorsuppleant Wania Bonde.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden.
Årsmöte hölls 31 mars på Svenska Mässan med 19 medlemmar närvarande.
Ekonomi
Styrelsen har under denna verksamhetstid disponerat SEK 30.000, som ställts till förfogande av Svenska Mässan. Ingen medlemsavgift utgår. För kostnadstäckning har vi ändå tvingats ta ut en avgift av varierande storlek för de flesta av våra evenemang.
 I övrigt hänvisas till bokslutet.
Förmåner för VSOP.s medlemmar
Styrelsen har utverkat följande förmåner:
Svenska Mässans personalkort med rabatter påHOTEL Gothia Towers restauranger och hotell.
Gratis entré till Liseberg (Mässans personal-kort gäller).
Verksamheter 2011
Första träffen hölls 24 februari med ett besök på SKF:s verkstadsklubb.” Konst i världsklass visades under ledning av Manfred Leuschners kunniga ledning . Klubbens samlingar har vuxit sedan starten på 1960-talet och omfattar nu många verk av betydande konstnärer.
Årsmötet hölls 31 mars med sedvanliga förhandlingar och ett kåseri om gångna tider av Björn Hellström. Skulle ha varit en bildvisning, men tekniken fungerade inte.
Den 17:e maj gav vi oss av på en vårtur med ”Kulturbåtarna”, som kombinerar buss- och båtresor.Vi guidades runt i Fjällbacka, åt en god lunch på Stora Hotellet efter en liten aperitif på bryggan. Den kraftiga vinden hindrade oss att gå ut i de öppna farvattnen, men vi lade till vid Smögens brygga efter en färd inomskärs med Harald Treutiger som skeppare och till tonerna av Dans dragspel.
Vår inbjudan till enRESA TILL Visby fick för få deltagare och lades ner.
Istället gick resan till Budapest- Donaus pärladen 14 – 16 september.
Budapest visade sig verkligen vara en pärla med strålande sommarväder och fantastiska byggnader och underbar gulasch. Vi bodde så centralt att vi kunde promenera till de flesta sevärdheter eller ta en spårvagn till andra. Spårvagnen gav nostalgi och på minde om vagnarna på 40-talet i Göteborg. Vi gjorde en sightseeingresa runt i staden ,åt en god middag med ungersk zigenarmusik och dans. Vi prövade stadens termalbad och njöt av varmt , mineralrikt vatten.
Andra kvällen bjöd på en båttur på Donau med fascinerande fasadbelysta slott och andra pampiga byggnader. Budapest är utan tvekan en av Europas vackraste städer och resan dit gav en sagolik upplevelse för de VSOP:are som följde med.
Lunchtrav på Åbyden 15 november gav oss en rundvandring i den nya paddocken och insikter i spelets svårigheter. Trots stalltips blev vi inte stormrika.Vi åt dock en god lunch och fick en stunds spänning.
I december bjöd Svenska Mässan som vanligt på en god jullunch i Estrad. Koncernens chef Carin Kindbom berättade om året som gått och planer inför framtiden, främst det utbyggda första tornet och planeringen av det tredje tornet som ger totalt ca1200 rum, och att GothiaHOTEL därmed blir ett av Europas största hotell.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vi hoppas framöver på många nya,  spännande och berikande upplevelser tillsammans.
Mona Skoglund                                        Lena Eisner
Lars Eriksson                                           Ingela Elison
Siv Edlund                          Mona Svensson                  Bo Jernberg