Uppdrag

Vårt uppdrag

Klubbens uppgift är att samla Svenskamässankoncernens pensionerade medarbetare och på så sätt upprätthålla en god kontakt med företaget och mellan medarbetarna, samt genom sammankomster, utflykter m.m. bidra till att öka trivseln och stärka banden mellan pensionärerna.

Initiativet till att starta klubben togs av Mona Skoglund och Lena Eisner hösten 2004. Antalet kollegor som uppnått ”mogen” ålder började bli så många att det borde finnas underlag för en klubb tyckte de och bjöd in till ett första möte. Detta skedde den 21 oktober 2004 och i samarbete med Mässans personalchef Per Arnevall presenterades ett förslag till stadgar och en styrelse utsågs.

 

Vår tidigare arbetsgivare och nuvarande bidragsgivare:

Svenska Mässan www.svenskamassan.se

Kontakt: Styrelsen