Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 25 februari 10.00 – 11.30, sal R4 
Efter mötet kaffe med kaka.

Dagordning vid årsmöte 25 februari 2019 10,00 – 11,30 i sal R 4.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Dagordningens godkännande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen (under 2018 har
  klubben haft 5 ord. ledamöter och 2 suppleanter)
 10. Val av styrelse:
  1 ledamot på 2 år, nuvarande Siv Edlund och
  2 suppleanter på 2 år, nuvarande Lisbeth Lindberg och Jane Ringenson
  1 år kvar som ledamöter Alf Dahlgren, Hans Warberg, Nina Svensson och
  Christer Persson.
 11. Val av revisorer:
  1 revisor på 1 år nuvarande Björn Hellström
  1 revisorssuppleant på 1 år nuvarande Lilian Andersson
 12. Val av valberedning (nuvarande Christina Silow och Gunnel Olsson)
 13. Eventuella motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande
  Efter avslutat årsmöte bjuder Svenska Mässan på kaffe o kaka.

Dagordning för nedladdning eller utskrift.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.