Styrelse

Ordförande
Alf Dahlgren
tel.nr 0707-290847
alf@dahlgren.co

Vice ordförande
Lisbeth Lindberg
tel.nr 0725-113536
goranlisbeth@telia.com

Sekreterare
Annika Orgert
tel.nr 0708 808061
annika@orgert.se

Kassör
Nina Svensson
tel.nr 0303-338940
ninagoran@live.se

Ledamot & webbred.
Hans Warberg
tel.nr 0708-808030
hans@warberg.org

Suppleant
Siv Edlund
tel.nr 070-366 09 13
edlund0303@gmail.com

Suppleant
Jane Ringenson
tel.nr 0706-633065
jane.ringenson@telia.com