Ven

Endagstur till Ven 14 maj

Mitt i Öresund mellan Skåne och Själland ligger ön Ven som nås genom en kort båtfärd. Denna gröna oas har trollbundit besökare i alla tider med sin spännande historia och fantastiska natur. Här bedrev Tycho Brahe sin framgångsrika forskning om astronomi, meteorologi och kartografi, vilket vi får veta mer om under vårt besök på ön.

Resa går söderut och längs vägen stannar vi för förmiddagskaffe med tillhörande smörgås på Kvibille Gästgivaregård. När vi nått Landskrona stiger vi på båten som tar oss till vårt huvudmål Ven. 

Under några timmar kommer vi nu att utforska ön där den världsberömde astronomen och astrologen Tycho Brahe levde. Besöket inleds med guidning på Tycho Brahe-museet, och därefter åker vi mot Backafallsbyn där vi intar vår lunch. Vi besöker sedan Sankt Ibbs gamla kyrka som har en hänförande utsikt över sundet och Kyrkbacken. Ven har i alla tider lockat konstnärer och poeter och efter denna dag förstår vi varför. 

Vi beräknar att vara åter i Göteborg omkring 20.30. 

Ingår: Buss t/r · båtresa Landskrona–Ven t/r · förmiddagsfika på Kvibille Gästgivaregård · lunch på Backafallsbyn · rundtur med lokalbuss · inträde Tycho Brahe-museet med lokalguide · reseledare

Kostnad är för medlemmar i VSOP 700:- och för medföljande 1.095:-, som överförs  till Handelsbanken, clearingnr 6856, kontonr 160 401 348.

Betalning skall vara VSOP tillhanda senast 19 april.
OBS! glöm ej skriva avsändare vid överföring)

Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 25 februari 10.00 – 11.30, sal R4 
Efter mötet kaffe med kaka.

Dagordning vid årsmöte 25 februari 2019 10,00 – 11,30 i sal R 4.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Dagordningens godkännande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen (under 2018 har
  klubben haft 5 ord. ledamöter och 2 suppleanter)
 10. Val av styrelse:
  1 ledamot på 2 år, nuvarande Siv Edlund och
  2 suppleanter på 2 år, nuvarande Lisbeth Lindberg och Jane Ringenson
  1 år kvar som ledamöter Alf Dahlgren, Hans Warberg, Nina Svensson och
  Christer Persson.
 11. Val av revisorer:
  1 revisor på 1 år nuvarande Björn Hellström
  1 revisorssuppleant på 1 år nuvarande Lilian Andersson
 12. Val av valberedning (nuvarande Christina Silow och Gunnel Olsson)
 13. Eventuella motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande
  Efter avslutat årsmöte bjuder Svenska Mässan på kaffe o kaka.

Dagordning för nedladdning eller utskrift.