Årsmöte

Kallelse till årsmöte för VSOP

Datum: 1 mars
Tid: 10:30
Plats: R14 Gothia Towers

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Bokslut

Vi kommer bl.a att få träffa:

ANDERS TUFVESSON
Ekonomi- och finansdirektör
ANSTÄLLD SEDAN:2015
UTBILDNING:Handelshögskolan, Göteborg
Tidigare erfarenheter från handelsföretag, medtech- och varvsindustrin.

CARINA DIETMANN
Kommunikationsdirektör
ANSTÄLLD SEDAN:2013
UTBILDNING:JMG, Göteborgs universitet
Tidigare erfarenheter från IT och telekom-, medie-, rese- och transportbranschen.

ANNA WIKSTRÖMER SUNDGREN
HR-direktör
ANSTÄLLD SEDAN:2016
UTBILDNING:Handelshögskolan, Göteborg
Tidigare erfarenheter från rese-, rekryterings- och finansbranschen